Le tëmp impormetü

N iade al ann comparësc söl Lech de Braies na barca cun la regina y Lujanta. Sot al Sas dla Porta dessel ester na porta che condüj tl rëgn dles muntagnoles olache al vir i ultims Fanes. Lujanta, la jomelina de Dolasila, â condüt la regina y i Fanes al sigü al Morin di Salvans tl rëgn sot tera ite dles muntagnoles. Vigni sforz de reconcuista da pert di Fanes ne jô a nia y ai ê gnüs batüs definitivamënter tla batalia sön Furcia dai Fers.

iTunes    Test dla ciantia

Lujanta y la regina de Fanes ti aspeta al tëmp impormetü, incundé dales trombëtes d’arjënt, te chël che al gnará indô la pesc tl Rëgn de Fanes.

iTunes      Test dla ciantia

DIDASCALIA Fotograms dal film Le Rëgn de Fanes

Inant            Zoruch

HOME

© düc i dërc resservá